ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
253 หมู่ที่ 2 ถนน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง   ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 0864454224
เบอร์โทรสาร 055825857
เพจเฟสบุค โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
Email : trontrisin@yahoo.com