รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จันจิรา พงษ์ทรัพย์ (หญิง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 36
อีเมล์ : noofresh953@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท โทโฮกุไพโอเนีย ประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง : Sub leader
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 พ.ย. 2561,21:46 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.11.57


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล