ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Trontrisin Model (อ่าน 33) 18 มี.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2563 (อ่าน 77) 27 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 67) 27 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 148) 04 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 295) 12 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 257) 09 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 297) 30 ก.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 (อ่าน 444) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 (อ่าน 429) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 (อ่าน 422) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 (อ่าน 396) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 (อ่าน 383) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 (อ่าน 426) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 (อ่าน 344) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 318) 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 306) 26 พ.ค. 63
หนังสือรับรอง ตามมาตรการ covid-19 ที่มาจากต่างจังหวัด (อ่าน 350) 18 พ.ค. 63
หนังสือรับรอง ตามมาตรการ covid-19 ไม่เดินทางออกนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 404) 18 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 216) 13 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 230) 12 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 241) 11 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 256) 11 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 226) 10 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 229) 09 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 217) 08 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 237) 07 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 257) 06 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 238) 05 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 204) 05 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 211) 05 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 233) 05 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 276) 02 พ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 327) 14 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 280) 13 ก.พ. 63
ผลการแข่งขันกิจกรรม Open House (อ่าน 278) 06 ก.พ. 63
สพม.39 เปิดรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติการในโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 303) 01 ก.พ. 63
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 319) 01 ก.พ. 63
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 322) 20 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 421) 10 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 348) 08 ต.ค. 62