รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ อินถา (แป๊ะ)
ปีที่จบ : 2538:2541   รุ่น : 24
อีเมล์ : Apichart.ru@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.ย. 2563,20:26 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.199.145


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล